Wejście jednorazowe
6 PLN
Karnet miesięczny – mężczyzni
70 PLN
Karnet miesięczny – kobiety
50 PLN